26.10.2012 zapadł wyrok w sprawie prezesa Prokom Investment Ryszarda Krauzego oskarżanego o układy z gangiem Nikodema Skotarczyka – pseudonim „Nikoś” w której Roman Giertych był reprezentantem oskarżonego. Telewizja Polska i Anita Gargas muszą przeprosić Krauzego
o podanie nieprawdziwych informacji.

czytaj więcej >>