TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY UWZGLĘDNIA SKARGĘ KONSTYTUCYJNĄ NASZEGO KLIENTA.

Dnia 20 maja 2014 r. Trybunał Konstytucyjny ogłosił wyrok w sprawie skargi konstytucyjnej o zbadanie zgodności m.in. art. 156 § 5 w związku z art. 156 § 5a w związku z art. 159 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, ze zm.) w zakresie, w jakim umożliwia prowadzącemu postępowanie przygotowawcze arbitralne, nieuzależnione od wystąpienia żadnych ustawowo określonych przesłanek, odmowę udostępnienia akt i umożliwienie sporządzenia ich odpisów i kserokopii, podejrzanemu i jego obrońcy, w tym części akt będących podstawą zastosowania wobec podejrzanego środków zapobiegawczych, przy równoczesnym braku możliwości sądowej kontroli tej decyzji, z art. 2, art. 45 ust. 1, art. 42 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji. czytaj więcej >>

WYROK W SPAWIE PRZECIWKO RINGER AXEL SPRINGER.

Dnia 10 stycznia 2014 r. Sąd Najwyższy, w sprawie o sygn. akt I CSK 128/13, wydał wyrok przesądzający o odpowiedzialności prawnej wydawców portali internetowych za błędy w moderacji komentarzy użytkowników portali oraz kwestionujący wyłączenie odpowiedzialności portali internetowych, przewidziane przez ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczą, ze względu na odrębność prawną tych portali, które na podstawie ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. prawo prasowe działają jako gazety. czytaj więcej >>

SUKCES KANCELARII PRZED SĄDEM NAJWYŻSZYM.

Jak donosi portal Money.pl: „Biznesmen Ryszard Krauze wygrał spór z Agencją Nieruchomości Rolnych o opłaty za użytkowanie wieczyste. Sąd Najwyższy orzekł, że nie można pobierać opłat po uprawomocnieniu się decyzji w sprawie wydzielenia działki pod budowę drogi publicznej”.

czytaj więcej >>

PRZEPROSINY RINGER AXEL SPRINGER

Ringier Axel Springer, wydawca m.in. Faktu, przeprasza dziś w papierowym i internetowym wydaniu dziennika Fakt Michała Tuska za to, że naruszone zostały jego dobra osobiste poprzez opublikowanie na jego temat nieprawdziwych informacji. Przeprosiny publikowane są w wyniku ugody sądowej.
To efekt pracy kancelarii mec. Romana Giertycha.
czytaj więcej >>

POLSCY UCZNIOWIE W ŚWIATOWEJ CZOŁÓWCE!

Kluzik-Rostkowska: „Te wyniki to wspólny sukces moich poprzedników w MEN”. K. Szumilas: „znaczny skok w umiejętnościach matematycznych, z którymi dotąd polscy gimnazjaliści mieli problemy to efekt m.in. wprowadzenia obowiązkowej matury z matematyki”. Przypomnijmy – obowiązkową maturę z matematyki wprowadził Roman Giertych.

czytaj więcej >>

TVP I ANITA GARGAS MUSZĄ PRZEPROSIĆ RYSZARDA KRAUZEGO

26.10.2012 zapadł wyrok w sprawie prezesa Prokom Investment Ryszarda Krauzego oskarżanego o układy z gangiem Nikodema Skotarczyka – pseudonim „Nikoś” w której Roman Giertych był reprezentantem oskarżonego. Telewizja Polska i Anita Gargas muszą przeprosić Krauzego
o podanie nieprawdziwych informacji.

czytaj więcej >>