Kancelarie Prawne

Kancelaria warszawska nadzoruje i koordynuje działania autonomiczne (tj. prowadzone we własnym imieniu przez poszczególnych prawników
posiadających uprawnienia korporacyjne).


Nawiązaliśmy również instytucjonalną współpracę z wieloma kancelariami w różnych miastach Polski,
dzięki której możemy sprawnie realizować usługi naszych klientów
mieszkających wiele kilometrów od Warszawy.

Kancelarie prawne działają według wspólnego formatu pod nazwą:

       Wszystkich adwokatów współpracujących w ramach Giertych Kancelarie Prawne obowiązuje jednolita
       Deklaracja Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu:

 1.        Obowiązkiem adwokata jest przestrzeganie norm etycznych wynikających z prawa naturalnego, prawa stanowionego Rzeczypospolitej Polskiej
         oraz Kodeksu Etyki Adwokackiej (opracowanego przez ś.p. mec. Zdzisława Krzemińskiego).

 2.       Adwokat jest moralnie zobowiązany stać na straży godności zawodu.

 3.        Celem podejmowanych przez adwokatów czynności zawodowych jest ochrona interesów klienta.

 4.       Adwokat jest zobowiązany do obrony interesów klienta w sposób odważny i honorowy, przy zachowaniu należytego sądowi i innym organom szacunku
         oraz uprzejmości, nie bacząc na własne korzyści osobiste oraz konsekwencje wynikające z takiej postawy dla siebie lub innej osoby.

 5.        Adwokat powinien wykonywać czynności zawodowe według najlepszej woli i wiedzy, z należytą uczciwością, sumiennością i gorliwością.

 6.       Obowiązkiem adwokata jest stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych i dążenie do utrzymania wysokiej sprawności zawodowej.

 7.        Adwokat oprócz swoich obowiązków zawodowych jest zobowiązany do podejmowania usług pro bono, służąc nieodpłatnie klientom niezamożnym,
         społecznie wykluczonym, bądź szczególnie skrzywdzonym przez los.

 8.        Adwokat zobowiązany jest zachować w tajemnicy oraz zabezpieczyć przed ujawnieniem wszystko, o czym dowiedział się w związku z wykonywaniem
         obowiązków zawodowych.

 9.        Adwokaci powinni służyć sobie radą i udzielać wzajemnej pomocy w pracy zawodowej, jeżeli nie koliduje to z interesem klienta. Adwokat powinien
         przestrzegać w stosunku do kolegów zasad uprzejmości, lojalności i koleżeństwa.

 10.        Adwokat zobowiązany jest do najwyższej lojalności wobec kolegów współpracujących w ramach Kancelarii i powstrzymywania się od jakichkolwiek
         działań naruszających taką lojalność również po zakończeniu współpracy.

     ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Telefon: +48 22 424 07 36

W sprawach nagłych prosimy dzwonić: +48 503-011-501

email: biuro@giertych-kancelaria.pl

Adres Kancelarii: Warszawa, ul. Nowy Świat 35 lokal 4

Copyright © 2013-2017 Roman Giertych. Wszelkie prawa zastrzeżone.