Po pomoc prawną i obsługę adwokacką zgłaszają się osoby mieszkające często wiele set kilometrów
od Warszawy. Odpowiadając na potrzeby klientów, celem ułatwienia dostępu do usług Kancelarii...
Z Kancelarią Adwokacką Romana Giertycha współpracują adwokaci z całego kraju.
Odpowiadając na potrzeby klientów, którzy zgłaszają się do nas po pomoc prawną i obsługę adwokacką...
Idea powstania Fundacji tj. rozpoczęcia sponsorowania pomocy prawnej dla rodziców, którzy utracili lub tracą prawo opieki nad swymi dziećmi
z powodu biedy lub niedostosowania społecznego...

Telefon: +48 022 424 07 36

W sprawach nagłych prosimy dzwonić: +48 0 503-011-501

email: biuro@giertych-kancelaria.pl

Adres Kancelarii: Warszawa, ul. Nowy Świat 35 lokal 4

Copyright © 2013 Roman Giertych. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Giertych Kancelaria

Skuteczna pomoc prawna Kancelaria Adwokacka Romana Giertycha specjalizuje się w sprawach karnych oraz w zagadnieniach cywilnych i gospodarczych.Kancelaria posiada bogate doświadczenie we wszystkich dziedzinach prawa i reprezentuje klientów na terenie całego kraju. Skuteczna Pomoc ludziom zamieszkującym najdalsze regiony i małe miejscowości możliwa jest dzięki dobrej współpracy z Adwokatami z całej Polski. Kancelarie Prawne Z Kancelarią Adwokacką Romana Giertycha współpracują adwokaci z całego kraju. Odpowiadając na potrzeby klientów, którzy zgłaszają się do nas po pomoc prawną i obsługę adwokacką a mieszkają często wiele set kilometrów od Warszawy, nawiązaliśmy instytucjonalną współpracę z wieloma kancelariami w różnych miastach Polski. Kancelaria warszawska nadzoruje i koordynuje działania autonomicznych (tj. prowadzonych we własnym imieniu przez poszczególnych prawników posiadających uprawnienia korporacyjne)